» CINEFILIA, s.r.o.

CINEFILIA, s.r.o.

CINEFILIA – S.R.O.   PULL   STUDIO    Identification number   (IČO):  47315130

Konateľ  [Managing  Director]:  PhDr.  Gabriel  Gröber, PhD.

Právna forma: Limited liability comp.

Odvetvie:  Televízia, rozhlas a film  (SK nace: 59110)

Lebeling: Motion picture, video and television programme production activities and consultancy

Dominujúca činnosť:

•  –  poradenská činnosť  pre kreatívnu dramaturgiu a manažment

•  –  expertná činnosť pre koncepcie profitabilnej verejnoprávnosti

•  –  edukačná činnosť akademického typu

•  –  realizácia vývoja a produkcie filmových diel a videozáznamov

•  –  vydavateľská činnosť a výroba reklamy

•  –  aplikácia stratégie product placement do masmédií ako komunikačného a produkčného nástroja

foto podpis biele

Viac informácií:

http://www.csfd.cz/tvurce/57895-gabriel-grober/

http://ifilmfun.cinelife.sk

Up