» PANDORA BOX

PANDORA BOX

ECCEHOMOGGGrafika8Grafika6Grafika5

Grafika11Media2010_developingmoviebyGGMediaQuaVadisdevelopingbyGGMontenegro_GGMydajkySicily_GGTakeIntoArmsGGTheCostomlatsLady_GG HistoryofCzechoSlovakBreak_GG Gröber GabrieGroberl_idependentfilmmaker]

•   VÝZVA   PRE   ADRESÁTOV  PROGRAMU    

„TRANSPARENTNOSŤ  MÉDIÍ“

1.   Časové vymedzenie výzvy:  2015 – 2016

2.  Úloha pre respondentov výzvy:  

2.1  Základnou úlohou programu TRANSPARENTNOSŤ  MÉDIÍ  je získať spätnú väzbu od tvorcov mediálnych obsahov, aktívnych novinárov, fotografov, reportérov, recenzentov a PR  agentúr  o  aktuálnych a  kľúčových problémoch médií. Získať  názory  o porušovaní profesijnej etiky, či ďalších negatívnych javoch v spojitosti s médiami vo formách printov, audiovízie, kinematografie, ale i webu a sociálnych sietí.

2.2  Cieľom výzvy  je definovať  prostredie prostredníctvom podnetov od profesijných pracovníkov a publika. Zámerom je taktiež určiť podrobnejšie definovať  kľúčové negatívne javy  prostredia. Anonymita odosielateľov podnetov bude zachovaná v rámci bežných štandardov dobrých mravov.

2.3 Výsledky  tohto odborného anonymného  prieskum  budú publikované v akademickom  prostredí, ale aj  v bežnej  periodickej  tlači. 

2.4   Očakávame vaše príbehy, postrehy, názory a komentáre.

2.5   Aktuálnymi  výzvami  médií  v období 2015 – 2016   sa javia   najmä všeobecné otázky  slobody novinárov ako napríklad bežná akreditácia na podujatie, kvalita informačného servisu poskytovaná organizátormi a agentúrami public relations.  

Z negatívnych javov napríklad vyhadzovanie novinárov z tlačových podujatí, neumožnenie prístupu na podujatia, konferencie či ďalšie podujatia verejného a odborného záujmu. Zaujímajú ná fauly a prešľapy organizátorov a kvalita PR servisu.

2.6  Kontaktným  e-mailom  programu  je   adresa  gabrielgrober@gmail.com 

57895 O autorovi  výzvy  PhDr. Gabriel Gröber, PhD. je filmovým producentom a režisérom, ktorý tvorí autorské kinemamatografické diela. Taktiež sa zaoberá reklamou a producentskou dramaturgiou.      

Pozri profil tvorcu:   http://www.cinelife.sk/portfolio/filmy/

  Grafika2   compldefffGrafika3

Up