» Spomínam na Paríž [Štúdio Lasica a Satinský] TK k premiére divadelného predstavenia, február 2014

Spomínam na Paríž [Štúdio Lasica a Satinský] TK k premiére divadelného predstavenia, február 2014

Spomínam na Paríž [Štúdio Lasica a Satinský] TK k premiére divadelného predstavenia, február 2014

Up